english
slovensky
Profil spoločnosti
Spoločnosť ENIPRO, a. s. ponúka komplexné služby v oblasti aktívnej a pasívnej požiarnej ochrany.
Cieľom našej spoločnosti je individuálny prístup s vyhodnotením požiadaviek užívateľa pre navrhnutie optimálneho a efektívneho riešenia požiarnej bezpečnosti pre ochranu životov a majetku so zachovaním požadovanej kvality a platnej legislatívy SR.

viac o spoločnosti
Naše služby
Poskytujeme kompletný servis od vypracovania realizačných štúdií cez spracovanie realizačných projektov, súvisiacich výpočtov, až po zaistenie dodávok, výrobu, montáž, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis.
Tieto služby poskytujeme tak pri dodávkach nových celkov, ako aj pri rekonštrukciách a modernizáciách jestvujúcich kvalitatívnych požiadaviek a platnej legislatívy.

viac o našich službách
Kontakt
V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom


alebo využite online kontaktný formulár
Copyright © 2009 ENIPRO, a. s. Všetky práva vyhradené.