Stabilné
hasiace
zariadenia

Stabilné
hasiace
zariadenia

Stabilné
hasiace
zariadenia

Stabilné
hasiace
zariadenia

Stabilné
hasiace
zariadenia

Profil spoločnosti

Spoločnosť ENIPRO, a. s. ponúka komplexné služby v oblasti aktívnej a pasívnej požiarnej ochrany.

Cieľom našej spoločnosti je individuálny prístup s vyhodnotením požiadaviek užívateľa pre navrhnutie optimálneho a efektívneho riešenia požiarnej bezpečnosti pre ochranu životov a majetku so zachovaním požadovanej kvality a platnej legislatívy SR.

Profil spoločnosti

Projekty EÚ

Rozvoj zručností na podporu trhu práce