Spoločnosť ENIPRO, a.s. bola založená v roku 2003 so zameraním na komplexné služby v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických celkov. V súčasnosti sa spoločnosť špecializuje predovšetkým na oblasť stabilných hasiacich zariadení a to od projekčných návrhov, cez inštalácie až po ich servis a údržbu to na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí.

Ponúkané technické riešenia pokrývajú stabilné hasiace zariadenia vodné, penové a stabilné hasiace zariadenia plynové. Pri návrhoch technických riešení aplikujeme najnovšie poznatky výrobcov jednotlivých komponentov, poisťovacích spoločností a zároveň najnovšie požiadavky legislatívnych predpisov.

Spoločnosť ENIPRO, a.s. kladie vysoký dôraz na vzdelávanie interných odborníkov a následne dôraz na aplikáciu nových poznatkov do praxe. S cieľom udržania vysokej kvality ponúkaných služieb má spoločnosť dlhodobo implementovaný systém manažérstva kvality ISO 9001.

História

2003 Založenie spoločnosti

2008 Prvá inštalácia mimo územia SR

2012 Otvorenie vlastného výrobno-skladovacieho areálu v Nitre

2017 Zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001

2019 Presiahnutie počtu 50 pracovníkov